Portālā „Ceļā uz ģimeni” jaunieši var meklēt padomus par to – kā veidot attiecības, lai tās īstenotos laimīgā ģimenes dzīvē. Te var uzzināt par dažādu pasaules tautu tradīcijām un paražām, kas saistītas ar ģimeni. Portālā ir ievietoti arī praktiski padomi par to kā ģērbties, izvēlēties un pagatavot interesantus un veselīgus ēdienus, uzņemt viesus un kā racionāli organizēt sadzīvi.
Katrā no sadaļām ir informācija, jautājumi, aptaujas un uzdevumi, kas var noderēt skolās apgūstot ģimenes mācību, ētiku, sociālās zinības, kulturoloģiju, kultūras vēsturi, dzīves ziņu vai mājturību. To var izmantot arī audzināšanas nodarbībās.

Portāls tapis ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu – pēc biedrības “Latvijas Pedagogu dome” veidota projekta.
Portāla veidotāji ir Latvijas Universitātes mācību spēki, kuriem ir pieredze dažādās ar ģimenes problēmu risināšanu saistītās jomās, pedagoģijā, kā arī ģimenes dzīvē. Materiālu satura un metodikas veidošanā piedalās Latvijas Universitātes vadībzinātņu doktors Andrejs Mūrnieks, teoloģijas doktore Elizabete Taivāne, pedagoģijas maģistre un mājturības metodikas speciāliste Lolita Šelvaha. Par portāla administrēšanu atbild datorspeciālists Edmunds Andersons.

Portāls tiks papildināts ar jaunu informāciju, interaktīvām iespējām un uzdevumiem. Ikviens portāla lietotājs ir aicināts iesūtīt savu vērtējumu, priekšlikumus un materiālus portāla papildināšanai un attīstīšanai.